fbpx
loader image

Các Điều khoản và Chính sách

Chào mừng các bạn đến với website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử merchie.vn (sau đây gọi là "Merchie")

Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản và điều kiện giao dịch này (sau đây gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi đặt mua bất kỳ hàng hóa/dịch vụ/voucher/giấy chứng nhận dịch vụ nào trên Merchie (sau đây gọi là "Sản Phẩm").

1. Phạm vi áp dụng

1.1. Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho khách hàng:

 • Mua Sản Phẩm bán trên Merchie; Và
 • Có nhu cầu được giao Sản Phẩm đến các địa điểm phù hợp với Chính sách giao hàng đăng tải trên Merchie.
 • 1.2. Khách hàng tại Điều Khoản Và Điều Kiện này bao gồm:

 • mọi cá nhân từ đủ 15 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự phù hợp để thực hiện giao dịch thông qua Merchie, và
 • mọi tổ chức được thành lập và hoạt động hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam (sau đây gọi là “Khách Hàng”).
 • 2. Xác lập và hủy hợp đồng Thương mại điện tử

  2.1. Xác lập hợp đồng Thương mại điện tử

  Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Merchie trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Merchie tới Khách Hàng.

  Các bước hình thành hợp đồng như sau:

  Bước 1: Khách Hàng đăt hàng trên Merchie sẽ hình thành một đơn đặt hàng ("Đơn Đặt Hàng"). Ngay sau đó, Merchie gửi thông báo đặt hàng (về mã đơn hàng, thông tin người nhận) cho Khách Hàng (i) trực tiếp qua Merchie và/hoặc (ii) qua email đăng ký;

  Bước 2: Merchie gửi xác nhận Đơn Đặt Hàng thông qua một trong các Phương thức sau:

 • Qua địa chỉ email mà Khách Hàng đã đăng ký với nội dung: danh sách Sản Phẩm, thời hạn giao hàng, điện thoại liên hệ, thông tin người nhận, người đặt hàng, giá trị thanh toán, … ; Hoặc
 • Qua tin nhắn tới số điện thoại đặt hàng của Khách Hàng với nội dung:mã đơn hàng; xác nhận xử lý thành công, thông tin liên lạc; Hoặc
 • Qua việc cập nhật tình trạng đơn hàng trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Merchie với nội dung Đơn hàng đã được xác nhận, hoặc nội dung có ý nghĩa tương đương.
 • Hợp đồng giữa Merchie và Khách Hàng chỉ xác lập và có hiệu lực kể từ thời điểm Merchie gửi xác nhận như nêu tại Bước 2 (“Hợp Đồng”).

  (*) Lưu ý: Merchie có quyền không xác nhận Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp bao gồm nhưng không giới hạn:

  • Merchie/nhà cung cấp không thể đáp ứng các điều kiện giao dịch trong Đơn Đặt Hàng của Khách Hàng do nguyên nhân khách quan, do lỗi kỹ thuật từ hệ thống hoặc do nhà cung cấp;
  • Merchie nghi ngờ có sự đầu cơ kiếm lợi từ Khách Hàng (khái niệm đầu cơ được quy định tại mục (i) khoản 2.2.2 dưới đây).
  • Merchie sẽ cập nhật thông tin trạng thái đơn hàng không được xác nhận trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng trên Merchie để Khách Hàng theo dõi.

   2.2. Hủy Đơn đặt hàng/Hủy Hợp Đồng

   2.2.1. Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng, hủy Hợp Đồng trong các trường hợp sau đây:

   (i) Hủy trước khi Sản Phẩm được giao: Với bất kỳ lý do gì, Khách Hàng được quyền hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trước thời điểm Sản Phẩm được giao (trừ trường hợp Sản Phẩm áp dụng các điều kiện đặc biệt khác đã được Merchie quy định trên từng nội dung về Sản Phẩm), bằng một hoặc nhiều phương thức sau:
   - Liên hệ đến Hotline Chăm Sóc Khách Hàng  (Hotline: 070-2017-688); Và/Hoặc
   - Gửi yêu cầu qua email: [email protected].
   - Merchie xác nhận qua điện thoại, email hoặc cập nhật tình trạng đơn hàng (Đơn hàng đã được hủy) trong hệ thống quản lý tài khoản của Khách Hàng.

   (ii)  Hủy sau khi Sản Phẩm được giao: Khách Hàng chỉ được hủy Hợp Đồng sau khi Sản Phẩm được giao theo các quy định tại Chính sách giao hàngtải trên Merchie.

   2.2.2. Merchie có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận (Hợp Đồng) trong một số trường hợp sau đây:

   (i)   Khi Merchie phát hiện Khách Hàng có dấu hiệu (theo quan điểm của Merchie):
   Dùng những sơ hở, lỗi hệ thống, những sai sót, nhầm lẫn dẫn đến sai lệch về thông tin Sản Phẩm (bao gồm nhưng không giới hạn về giá, về điều kiện giao hàng, về trạng thái tồn, về đặc tính, chủng loại Sản Phẩm, về các điều kiện, ưu đãi đi kèm theo Sản Phẩm) trong quá trình thực hiện giao dịch của Merchie để mua hàng nhằm nhận được lợi ích cao hơn so với bình thường;
   Vi phạm các quy định của Chính Sách Khuyến Mại quy định tại Mục 2.3 Điều Khoản và Điều Kiện này.

   (ii)  Khi Merchie/nhân viên giao hàng của Merchie không liên hệ được với Khách Hàng từ ba (03) lần trở lên trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu liên hệ giao hàng;

   (iii) Khi Bất khả kháng ảnh hưởng tới việc thực hiện Hợp Đồng của Merchie diễn ra và kéo dài quá hai mươi tư (24) giờ kể từ thời điểm bắt đầu xảy ra Bất khả kháng, Merchie sẽ bằng mọi phương thức, nỗ lực tối đa thông báo cho Khách Hàng về tình trạng này và đề xuất thời gian thực hiện Hợp Đồng mới. Trường hợp, Khách Hàng không đồng ý với đề xuất của Merchie có thể chủ động hủy Hợp Đồng hoặc Merchie sẽ chủ động hủy.

   (iv) Các trường hợp Merchie có căn cứ xác định Hợp Đồng vô hiệu theo quy định của pháp luật.

   Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng đã được xác nhận bị hủy một phần hoặc toàn bộ, số tiền Khách Hàng đã thanh toán tương ứng với phần giá trị Đơn Đặt Hàng bị hủy sẽ được hoàn trả lại cho Khách Hàng theo quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Merchie.

   2.3. Để đảm bảo tính công bằng và quyền lợi của Khách Hàng là người tiêu dùng cuối cùng, Merchie có quyền áp dụng các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các chương trình khuyến mại (“CTKM”), bao gồm nhưng không giới hạn ở:

   (i) Giới hạn về số lượng Sản Phẩm tối đa trong mỗi CTKM mà một Khách Hàng được mua;

   (ii) Giới hạn về mục đích mua Sản Phẩm, theo đó Sản Phẩm mua trong các CTKM chỉ được sử dụng để tiêu dùng, không được kinh doanh, mua đi bán lại, hoặc chuyển nhượng dưới bất cứ hình thức nào;

   (iii) Các giới hạn khác (nếu có) được quy định chi tiết trong từng CTKM. Các điều kiện hạn chế trong việc triển khai các CTKM sau đây gọi là Chính Sách Khuyến Mại.

   Vì vậy, Merchie có quyền không xác nhận, từ chối hoặc hủy hoặc thu hồi các Sản Phẩm đã giao của các Đơn Đặt Hàng vi phạm bất kỳ nội dung nào trong Chính Sách Khuyến Mại mà không cần thông báo đến Khách Hàng. Để làm rõ, Đơn Đặt Hàng vi phạm Chính Sách Khuyến Mại là Đơn Đặt Hàng vi phạm do một hoặc một nhóm Khách Hàng có liên hệ với nhau, sử dụng một hay nhiều tài khoản trên Merchie để đặt mua Sản Phẩm có áp dụng CTKM. Merchie sẽ sử dụng các công cụ của mình để xác minh và có toàn quyền quyết định Đơn Đặt Hàng đó có vi phạm Chính Sách Khuyến Mại hay không.

   3. Giá cả và thanh toán

   3.1. Trong mọi trường hợp, giá của Sản Phẩm không bao gồm phí vận chuyển. Chi phí vận chuyển được quy định cụ thể tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Merchie.

   3.2. Khách Hàng thanh toán giá trị của Đơn Đặt Hàng theo quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Merchie trước khi nhận Sản Phẩm của Đơn Đặt Hàng đó. Khi Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Thanh toán” để tiến hành thanh toán Đơn Đặt Hàng có nghĩa là

   (i) Khách Hàng xác nhận đã rà soát thông tin Đơn Đặt Hàng;
   (ii) Và Khách Hàng đồng ý là Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó.

   3.3. Merchie có quyền từ chối chấp nhận cho Khách Hàng thanh toán bằng thẻ tín dụng trong một số trường hợp theo quyết định của Merchie.

   3.4. Để đảm bảo an toàn thanh toán, Khách Hàng lưu ý:

   (i) Chỉ thực hiện thanh toán trực tuyến tại cửa sổ liên kết từ Merchie chuyển đến;

   (ii) Sử dụng và bảo quản thẻ cẩn thận (thẻ tín dụng, thẻ ATM, thẻ mua hàng…), bảo mật thông tin tài khoản/thông tin thẻ;

   (iii) Không cho người khác mượn hoặc sử dụng thẻ/tài khoản để mua hàng tại Merchie. Ngay khi phát hiện giao dịch phát sinh bất thường nào tại Merchie, Khách Hàng cần liên hệ ngay Hotline của Merchie để được xử lý kịp thời;(iv) Trong mọi trường hợp, với thẻ tín dụng/ghi nợ quốc tế, Khách Hàng vui lòng không để lộ số CVV/CVC/CSC (là mã số bảo mật, bộ ba kí tự số được in ở mặt sau của thẻ) để bảo mật thông tin thẻ.

   4. Giao nhận sản phẩm

   4.1. Sản Phẩm sẽ được giao đến địa chỉ Khách Hàng yêu cầu trong Đơn Đặt Hàng vào thời gian quy định tại Chính sách giao hàng đăng tải trên Merchie hoặc vào thời gian Khách Hàng yêu cầu được nhận hàng với điều kiện thời gian giao hàng này phải phù hợp với Chính sách giao hàng đó.

   Trong trường hợp Khách Hàng muốn thay đổi địa chỉ nhận Sản Phẩm thì Khách Hàng phải gọi điện thông báo qua hotline CSKH đầy đủ thông tin gồm: tên và số điện thoại liên lạc của người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm cũng như địa chỉ nhận Sản Phẩm. Người được Khách Hàng chỉ định nhận Sản Phẩm trên Đơn Đặt Hàng hoặc bằng điện thoại như quy định tại Điều 4.1 này được gọi chung là “Người Nhận Hàng”.

   Khi được Merchie yêu cầu, Người Nhận Hàng phải xuất trình giấy tờ tùy thân như Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu để nhân viên giao hàng kiểm tra trước khi nhận hàng

   4.2. Quy định về kiểm tra Sản Phẩm khi nhận hàng được quy định tại Chính sách giao hàng được đăng tải trên Merchie.

   Rủi ro và quyền sở hữu Sản Phẩm sẽ được chuyển cho Khách Hàng từ thời điểm Người Nhận Hàng ký vào Danh sách giao hàng. Khách Hàng cần giữ lại Phiếu giao hàng để đối soát hoặc để giải quyết các vấn đề có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có). Sau thời hạn đổi trả Sản Phẩm quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Merchie, các vấn có thể phát sinh liên quan đến Sản Phẩm (nếu có) sẽ được thực hiện theo Chính sách bảo hành đăng tải trên Merchie.

   5. Đổi, trả sản phẩm

   Việc đổi, trả Sản Phẩm được thực hiện theo các quy định tại Chính sách đổi trả đăng tải trên Merchie.

   6. Điểm thưởng và đổi điểm

   Quy định về tích lũy và quy đổi điểm thưởng được thực hiện theo chính sách cụ thể của Merchie tại từng thời điểm.

   Merchie khuyến khích Khách Hàng đăng ký tài khoản trên Merchie để tiện theo dõi lịch sử giao dịch, nhận thông tin cập nhật về hàng hóa, các chương trình khuyến mại, hưởng các ưu đãi đối với khách hàng thân thiết.

   7. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

   7.1. Trong trường hợp có bất kỳ thắc mắc hay khiếu nại nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở chất lượng hàng hóa/dịch vụ, việc giao Sản Phẩm, thái độ của nhân viên giao hàng, việc đổi/ trả Sản Phẩm…

   Khách Hàng có thể liên hệ với hotline của Merchie theo số hotline 070-2017-688 hoặc email [email protected]. Bộ phận Chăm Sóc Khách Hàng sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

   7.2. Bảo hành Sản Phẩm:

   Các Sản Phẩm sẽ dược bảo hành (Nếu có) theo chính sách của người bán; Trong mọi trường hợp Merchie không có trách nhiệm bảo hành Sản Phẩm. Trong trường hợp gặp khó khăn hoặc thắc mắc, Khách Hàng có thể liên hệ theo thông tin hướng dẫn hoặc liên hệ hotline Chăm Sóc Khách Hàng của Merchie theo số hotline 070-2017-688 hoặc email cskh@Merchie.vn để được hỗ trợ.

   8. Bảo mật thông tin

   8.1. Quy định về bảo mật thông tin của Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin riêng đăng tải trên Merchie.

   8.2. Quy định về bảo mật thông tin thanh toán cho Khách Hàng được thực hiện theo Chính sách bảo mật thông tin thanh toán.

   9.Giới hạn trách nhiệm

   Trong mọi trường hợp, Merchie không chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại/mất mát/tổn thất/hư hỏng mà Khách Hàng phải chịu sau thời điểm rủi ro được chuyển từ Merchie sang Khách Hàng, trừ khi do lỗi của Merchie gây ra.

   10.Điều khoản chung

   10.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

   Nếu có bất cứ sự không thống nhất nào giữa Điều Khoản Và Điều Kiện này với bất cứ quy định nào khác về cùng một nội dung, nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được ưu tiên áp dụng.

   10.2. Merchie và Khách Hàng khi truy cập và mua hàng trên Merchie đồng nghĩa với việc đồng ý thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

   Merchie có quyền thay đổi, chỉnh sửa, thêm hoặc lược bỏ bất kỳ phần nào trong Điều Khoản Và Điều Kiện này, tùy từng thời điểm. Các thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được cập nhật chính thức trên Merchie và không cần phải thông báo trước, khi Khách hàng tiếp tục thực hiện giao dịch với Merchie sau khi thay đổi Điều Khoản Và Điều Kiện mới có hiệu lực, có nghĩa là Khách Hàng chấp nhận với những thay đổi đó. Một lần nữa, Merchie lưu ý: Khách Hàng vui lòng cập nhật thường xuyên hoặc đọc kỹ lại Điều Khoản Và Điều Kiện trước khi thực hiện giao dịch.

   10.3. Điều Khoản và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Merchie và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam.

   Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền.

  1.Mục đích áp dụng

  Chính sách bảo mật và chia sẻ thông tin này (“Chính Sách”) nhằm đảm bảo an toàn thông tin liên quan đến các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập và/hoặc giao dịch trên website merchie.vn  (sau đây gọi chung là “Merchie”).

  Chính Sách này mô tả cách Merchie tiếp nhận, tổng hợp, lưu giữ, sử dụng và bảo vệ thông tin của các tổ chức, cá nhân tham gia truy cập, giao dịch trên Merchie (“Khách Hàng”). Việc Khách Hàng truy cập hoặc thực hiện giao dịch trên Merchie được hiểu là Khách Hàng đã đọc, hiểu và đồng ý tuân thủ Chính Sách này, kể cả các phiên bản sửa đổi, bổ sung của Chính Sách.

  2.Quy định cụ thể

  2.1. Về việc thu thập thông tin

 • Khi Khách Hàng thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký mở tài khoản tại Merchie, tùy từng thời điểm, Khách Hàng phải cung cấp một số thông tin cần thiết cho việc thực hiện giao dịch và/hoặc đăng ký tài khoản (“Thông Tin Khách Hàng”)
 • Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo những thông tin Khách Hàng cung cấp là đầy đủ và chính xác và luôn cập nhật thông tin để đảm bảo tính đầy đủ và chính xác. Merchie không chịu trách nhiệm giải quyết bất kỳ tranh chấp nào nếu thông tin Khách Hàng cung cấp không chính xác hoặc không được cập nhật hoặc giả mạo. 
 • 2.2. Về việc lưu giữ và bảo mật thông tin riêng

 • Thông Tin Khách Hàng, cũng như các thông tin trao đổi giữa Khách Hàng và Merchie, đều được lưu giữ và bảo mật bởi hệ thống của Merchie, riêng thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng sẽ do các đối tác Cổng thanh toán của Merchie bảo mật.
 • Merchie có các biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn việc truy cập, sử dụng trái phép Thông Tin Khách Hàng. Khi thu thập dữ liệu, Merchie thực hiện lưu giữ và bảo mật Thông Tin Khách Hàng tại hệ thống máy chủ và các Thông Tin Khách Hàng này được bảo đảm an toàn bằng các biện pháp kiểm soát truy cập riêng.
 • Các thông tin thẻ thanh toán của Khách Hàng được các đối tác cổng thanh toán của Merchie bảo vệ theo tiêu chuẩn quốc tế.
 • Đối với các tài khoản đã đóng chúng tôi vẫn lưu trữ Thông Tin Cá Nhân và truy cập của Khách Hàng để phục vụ cho các mục đích phòng chống gian lận, điều tra, giải đáp thắc mắc.
 • Khách Hàng tuyệt đối không được có bất kỳ hành vi sử dụng công cụ, chương trình để can thiệp trái phép vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu của Merchie, cũng như bất kỳ hành vi nào khác nhằm phát tán, cổ vũ cho các hoạt động với mục đích can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống Merchie, cũng như các các hành vi mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Trong trường hợp Merchie phát hiện Khách Hàng có hành vi cố tình giả mạo, gian lận, phát tán các thông tin trái phép,… Merchie có quyền chuyển Thông Tin Cá Nhân của Khách Hàng cho các cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định pháp luật.
 • 2.3. Về việc sử dụng Thông Tin Khách Hàng

 • Merchie có quyền sử dụng các thông tin Khách Hàng cung cấp, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thông Tin Khách Hàng để:
 • Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Merchie;
 • Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Merchie, hoặc ngược lại;
 • Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Merchie;
 • Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.
 •  2.4. Về việc liên kết với các website khác

 • Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ thông tin tài khoản của mình và không cung cấp bất kỳ thông tin nào liên quan đến tài khoản và mật khẩu truy cập trên Merchie trên các website khác ngoại trừ khi đăng nhập vào địa chỉ chính thức của Merchie tại merchie.vn
 • Khách Hàng không chịu trách nhiệm về những vấn đề phát sinh khi Khách Hàng truy cập vào Merchie từ các website khác không phải là website chính thức của Merchie.
 •  2.5. Về việc chia sẻ Thông Tin Khách Hàng

 • Merchie không cung cấp Thông Tin Khách Hàng cho bất kỳ bên thứ ba nào trừ trường hợp phải thực hiện theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, hoặc theo quy định của pháp luật, hoặc khi việc cung cấp thông tin đó là cần thiết để Merchie cung cấp dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng (ví dụ: cung cấp các thông tin giao nhận cần thiết cho các đơn vị đối tác vận chuyển …).
 • Merchie có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các mục đích sau:
 • (i) Nghiên cứu thị trường và các báo cáo phân tích: Merchie có thể dùng Thông Tin Khách Hàng để nghiên cứu thị trường, tổng hợp, phân tích thông tin chung của Khách Hàng (ví dụ độ tuổi trung bình, khu vực địa lý), thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để phục vụ công việc thống kê. Trong trường hợp Merchie tiến hành khảo sát cần sự tham gia của Khách Hàng, bất kỳ câu trả lời cho khảo sát hoặc thăm dò dư luận mà Khách Hàng cung cấp cho Merchie sẽ không được chuyển cho bất kỳ bên thứ ba nào.
  (ii) Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các dịch vụ và các đối tác có ký kết thỏa thuận liên kết chăm sóc khách hàng với Merchie: Merchie có thể chia sẻ Thông Tin Khách Hàng cho các công ty đối tác liên kết và các trang thông tin điện tử liên kết trong nước và quốc tế của Merchie. Việc chia sẻ này giúp Merchie có thể cung cấp cho Khách Hàng các thông tin về các sản phẩm và dịch vụ, liên quan đến hàng hóa, dịch vụ và vấn đề khác mà Bạn có thể quan tâm. Trong trường hợp các công ty liên kết của Merchie được cấp quyền truy cập Thông Tin Khách Hàng, họ sẽ phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định được mô tả trong Chính Sách này.
  (iii) Trao đổi Thông Tin Khách Hàng các bên thứ 3 là đối tác, đại lý của Merchie: Merchie có thể chuyển Thông Tin Khách Hàng cho các đại lý và nhà thầu phụ để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng. Merchie cũng có thể trao đổi Thông Tin Khách Hàng với bên thứ ba cho mục đích chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng.
  (iv) Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với các đối tác quảng cáo: Hệ thống theo dõi hành vi của Khách Hàng được Merchie sử dụng trên kênh hiển thị quảng cáo (ví dụ như tiếp thị lại Khách Hàng, hệ thống quản lý các chiến dịch quảng cáo DoubleClick, báo cáo về nhân khẩu, sở thích của khách hàng với công cụ Google Analytics...) có thể thu thập được các thông tin như độ tuổi, giới tính, sở thích và số lần tương tác với số lần xuất hiện của quảng cáo. Với tính năng cài đặt quảng cáo, Khách Hàng có thể lựa chọn thoát ra khỏi tính năng theo dõi hành vi khách hàng của Google Analytics và lựa chọn cách xuất hiện của kênh hiển thị quảng cáo trên Google.
  (v) Trao đổi Thông Tin Khách Hàng với những đơn vị kinh doanh khác mà Merchie có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại: Trong trường hợp này, Merchie sẽ yêu cầu những đơn vị đó tuân thủ nghiêm ngặt theo Chính Sách này.

   2.6. Sử dụng Cookie

  Merchie cung cấp các tập tin cookie hoặc các công nghệ tương tự, nhằm thu thập các thông tin như: lịch sử truy cập, các lựa chọn của Khách Hàng khi truy cập và sử dụng tính năng của Merchie... nhằm tăng trải nghiệm bảo mật và giúp Merchie hiểu rõ nhu cầu, sở thích của Khách Hàng để có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn.

   2.7. Liên hệ, giải đáp thắc mắc

  Bất kỳ khi nào Khách Hàng cần hỗ trợ, hãy gọi đến số hotline của Merchie hoặc gửi email đến địa chỉ: cskh@Merchie.vn.

  1. Mục đích áp dụng

  Hệ thống thanh toán thẻ trên website www.merchie.vn (sau đây gọi là "MERCHIE") được cung cấp bởi các đối tác cổng thanh toán đã được cấp phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam (“Đối Tác Cổng Thanh Toán”). Theo đó, các tiêu chuẩn bảo mật thanh toán thẻ của MERCHIE đảm bảo tuân thủ theo các tiêu chuẩn bảo mật của Đối Tác Cổng Thanh Toán.
  Ngoài ra, MERCHIE còn có các tiêu chuẩn bảo mật giao dịch thanh toán riêng, đảm bảo an toàn các thông tin thanh toán của khách hàng.

  2. Quy định cụ thể

  2.1.Chính sách giao dịch thanh toán bằng thẻ nội địa và thẻ quốc tế đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật của các Đối Tác Cổng Thanh Toán gồm:

 • Tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu trên internet SSL (Secure Sockets Layer) do GlobalSign cấp.
 • Chứng nhận tiêu chuẩn bảo mật dữ liệu thông tin thanh toán (PCI DSS) do Trustwave cung cấp.
 • Các nguyên tắc và quy định bảo mật thông tin trong ngành tài chính ngân hàng theo quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.
 • 2.2.Chính sách bảo mật giao dịch trong thanh toán của MERCHIE áp dụng với khách hàng:

 • Thông tin Thẻ thanh toán của khách hàng không lưu trên hệ thống của MERCHIE mà được lưu giữ và bảo mật theo tiêu chuẩn quốc tế PCI DSS trên các Đối Tác Cổng Thanh Toán. Khách hàng truy cập vào website thông qua giao thức HTTPS.
 • Khách hàng có thể tuỳ chọn sử dụng OTP để truy cập và giao dịch.
 • 1. Quy định kiểm tra hàng hóa khi giao nhận

  Nhằm đáp ứng nhu cầu và bảo vệ tối đa quyền lợi khách hàng khi sử dụng dịch vụ, Merchie đã triển khai chính sách hỗ trợ việc xem và kiểm tra hàng hóa khi giao hàng. Khách hàng khi nhận phải kiểm tra sơ bộ và ký vào Danh sách giao hàng, đồng thời giữ lại Phiếu giao hàng đi kèm theo Sản Phẩm. Khi nhận hàng từ nhân viên giao nhận, Khách hàng có thể mở niêm phong thùng hàng của Merchie để kiểm tra hàng hóa (số lượng, màu sắc, tình trạng, chủng loại, kích cỡ…)

  Lưu ý: việc kiểm tra sẽ không bao gồm mở seal (niêm phong) riêng của sản phẩm (gây ảnh hưởng đến tem dán niêm phong, bao bì sản phẩm,...) hay kiểm tra sâu (cắm điện, sử dụng thử, ghi chép dữ liệu,...).

  Trong trường hợp đồng kiểm theo yêu cầu của Khách Hàng, nhân viên giao nhận sẽ ký xác nhận vào Phiếu giao hàng. Nếu nhân viên giao nhận không thực hiện theo yêu cầu của khách hàng thì khách hàng có thể từ chối nhận Sản Phẩm tại thời điểm đó. Merchie khuyến khích Khách Hàng sử dụng tối đa quyền lợi trên trước khi nhận hàng để được hỗ trợ tốt nhất trong mọi tình huống nếu phát sinh yêu cầu 

  2. Quy định thời gian giao hàng

  Merchie sử dụng dịch vụ giao hàng của đối tác thứ 3, tuỳ thuộc vào thời điểm mà Merchie sẽ cập nhật và thông báo lại chính sách về thời gian phục vụ giao hàng tại đây.
  Thời gian phục vụ giao hàng dự kiến từ thứ 2 đến thứ 7 (trừ ngày Lễ, Tết).

  3. Quy định phí giao hàng

 • Phí giao hàng của đơn hàng = Phí giao hàng tiêu chuẩn + Phụ phí cồng kềnh (nếu có)
 • Phí giao hàng được quyết định bởi đối tác bên thứ ba và sẽ được thông báo với khách hàng tại thời điểm thanh toán, trong trường hợp có sự thay đổi về phí giao hàng do điều kiện khách quan, bộ phận chăm sóc khách hàng của Merchie sẽ thông báo với khách hàng trong vòng 48h hoặc trước thời điểm giao hàng. Mức phí giao hàng có sự chênh lệch theo vị trí địa lý, và được tính toán tự động tại trang thanh toán.
 • Bằng việc đồng ý thanh toán, khách hàng đã đồng ý với biểu phí giao hàng được thông báo và có nghĩa vụ phải thanh toán phí giao hàng cho đối tác giao vận khi giao hàng.
 • Chính sách Hoàn trả sản phẩm và dịch vụ của Merchie.vn quy định các lý do chấp nhận, yêu cầu cho sản phẩm được trả lại và thời gian xử lý trả hàng cho khách hàng.

  1. Lý do chấp nhận trả hàng

 • Sản phẩm bị mất niêm phong, bị giao sai về số lượng, thông tin và mẫu mã so với đơn đặt hàng.
 • Sản phẩm bị hỏng do lỗi của nhà sản xuất (hỏng hóc về kỹ thuật, lỗi về thiết kế, nội dung, các lỗi ẩn tì/nội tì, khác biệt so với tiêu chuẩn chất lượng đã công bố của nhà sản xuất) hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển (bị biến dạng, trầy xước, vấy bẩn, nứt vỡ v.v.).
 • Sản phẩm hết hạn sử dụng trước hoặc vào ngày sản phẩm được giao cho khách hàng.
 • 2. Yêu cầu sản phẩm trả hàng

  2.1.Điều kiện trả hàng:

 • Sản phẩm/dịch vụ còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).
 • Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).
 • Khách hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại Merchie (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, biên nhận giao hàng, sao kê của ngân hàng…)
 • 2.2.Thời gian áp dụng trả hàng

  Trừ khi được quy định khác đi trong phần giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ trên website của Merchie, khách hàng có thời hạn 03 ngày kể từ ngày nhận hàng để gửi yêu cầu trả lại.

  3.Thời điểm yêu cầu trả hàng sẽ được căn cứ theo:

 • Nếu khách hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
 • Nếu khách hàng tự mang/gửi hàng tới trung tâm đổi trả: thời điểm tính khi nhân viên Merchie tiếp nhận sản phẩm trả lại từ khách hàng.
 • 4.Chi phí trả hàng

  Đối với các sản phẩm/voucher/GCN trả lại do lỗi của Merchie hoặc nhà cung cấp (NCC), khách hàng sẽ được miễn phí trả lại hàng hóa.

  5.Quy định hoàn tiền

  5.1.Nguyên tắc hoàn tiền

 • Hoàn tiền được thực hiện khi khách hàng đã thanh toán cho Merchie nhưng sau đó phát sinh yêu cầu đổi trả nhưng hàng hoá đã hết
 • Merchie sẽ tiến hành hoàn tiền qua Đối tác thanh toán/chuyển khoản ngân hàng, số tiền hoàn là một phần hoặc toàn bộ số tiền hàng hoá tuỳ theo trường hợp/yêu cầu hoàn trả được đồng ý qua thoả thuận giữa khách hàng và Merchie.
 • Quy trình hoàn tiền sẽ chỉ được thực hiện khi có sự xác nhận của nhân viên Merchie
 • Thời gian xử lý hoàn tiền tính theo ngày làm việc (không bao gồm thứ Bảy, Chủ nhật, các ngày Lễ, Tết được nghỉ theo quy định).
 • 5.2.Thời gian xử lý

  Merchie sẽ gửi kết quả phản hồi yêu cầu hoàn trả tới Khách hàng thông qua email hoặc điện thoại trong vòng tối đa 05 ngày làm việc kể từ khi Merchie nhận lại sản phẩm.

  Pin It on Pinterest